Zaproszenie na ORAM XIX

„NIE DAJ SIĘ ZWYCIĘŻYĆ ZŁU …”

W ramach rekolekcji Centralnej Diakonii Modlitwy zapraszamy w tym roku na Oazę Rekolekcyjną Animatorów Modlitwy (ORAM) poświęconą walce duchowej. Nowy człowiek stale rozwija się w napięciu i w stałej walce ze skażeniem ludzkiej natury, którą nazywa „starym człowiekiem”.
Łaska Boża decyduje o każdym zwycięstwie – jakie odnosimy w swej duszy nad złem (ks. Franciszek Blachnicki).
Sięgając do Biblii i do ojców pustyni, chcemy uczyć się tej duchowej walki na modlitwie, w naszej posłudze i w codziennych wyborach.
ORAM XIX odbędzie się w dniach 17 do 22 sierpnia 2021 roku w Domu Rekolekcyjnym Braci Mniejszych Kapucynów w Tenczynie. Ze względu na krótszy termin (inaczej niż dotychczas) rozpoczniemy obiadem i zakończymy obiadem.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką: młodzież, dorosłych, małżeństwa Domowego Kościoła.
Rekolekcje poprowadzą, jak co roku: br. Waldemar Korba OFMCap, br. Tomasz Duszyc OFMCap i Elżbieta Kozyra.
Zgłoszenia i dodatkowe pytania prosimy kierować do p. Elżbiety Kozyry na email: kozyra.ela@gmail.com lub tel. 600 001 191.