Zaproszenie na ORAM XVI (nowy)

Psalmy – modlitwa Kościoła

Chrześcijanie widzą w Psalmach nie tyle zabytki dawnej kultury żydowskiej, ile raczej Księgę modlitwy Chrystusa i z Chrystusem. Kościół uczynił z nich swą oficjalną modlitwę, nic w nich nie zmieniając. Nie zmienione, te wołania uwielbienia, błagania i dziękczynienia, choć wyrwały się z duszy w konkretnych okolicznościach ich epoki i ich osobistego doświadczenia, mają brzmienie uniwersalne, ponieważ wyrażają postawę, jaką każdy człowiek powinien mieć wobec Boga.

Kolejny XVI ORAM chcemy przeżyć odkrywając niewyczerpany skarbiec modlitwy jakim jest Księga Psalmów. ORAM XVI odbędzie się w Ośrodku Rekolekcyjnym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Skomielnej Czarnej w dniach 13 – 19 sierpnia 2018 r., a jego temat brzmi: Psalmy – modlitwa Kościoła.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką: młodzież, dorosłych, małżeństwa Domowego Kościoła.
Rekolekcje poprowadzą: br. Waldemar Korba OFMCap, br. Tomasz Duszyc OFMCap i Elżbieta Kozyra.

Zgłoszenia prosimy kierować do p. Elżbiety Kozyry na email: kozyra.ela@gmail.com lub tel. 600 001 191.