O nas


Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów
Bytom

Adres: 41-902 Bytom, ul. Ligonia 2

Moderator: Artur Władek OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Maria Janas

Zapraszamy!


Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest przyjęliście?» - zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa» - powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.
Dz 19, 1 - 8

Wspólnota z Bytomia modli się za wspólnotę z Nowej Soli.