Centrum Ruchu


Więcej informacji o Centrum Ruchu na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem

Informacje o Centrum

Przydatne adresy

Delegat Konferencji Episkopatu Polski
ds. Ruchu Światło-Życie
Bp Adam Szal-biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej
Moderator Generalny
Ks. Adam Wodarczyk
sekretariat: ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
email: awodarczyk@oaza.pl„>awodarczyk@oaza.pl

Centrum Ruchu Światło-Życie
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. (018) 262 32 35
fax. (0-18) 262 56 41
e-mail: KopiaGorka@oaza.pl„>KopiaGorka@oaza.pl

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji
Światło-Życie MARIANUM
Kreuzweg 28D-67316 Carlsberg/PF Niemcy
tel. (0-049)6356 228
e-mail: info@oaza.de„>info@oaza.de

Sekretariat Domowego Kościola
ul. Jagiellońska 100
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. (0 18) 262 39 42
e-mail: jagiellonska@oaza.pl„>jagiellonska@oaza.pl

Moderator krajowy Domowego Kościoła
Ks. Andrzej Wachowicz
e-mail: A.Wachowicz@oaza.pl„>A.Wachowicz@oaza.pl

Para Krajowa Domowego Kościoła
Ruchu Światło-Życie
Jolanta i Mirosław Słobodowie
e-mail: J.M.Sloboda@oaza.pl%20″>J.M.Sloboda@oaza.pl
Moderator krajowy Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Ks. Piotr Kulbacki
e-mail KWC@oaza.pl„>KWC@oaza.pl

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. ks. Franciszka Blachnickiego 25
34-450 Krościenko nad Dunajcem
e-mail: INMK@oaza.pl%20″>INMK@oaza.pl
Stowarzyszenie „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”
Moderator Unii ks. Jan Mikulski
e-mail: UKChS@oaza.pl„>UKChS@oaza.pl

Stowarzyszenie
„Diakonia Ruchu Światło-Życie”
e-mail: diakonia@oaza.pl„>diakonia@oaza.pl

Informacje o otrzymywanych łaskach
i wysłuchanych modlitwach dzięki wstawiennictwu
Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-043 Katowice

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach
ul. Gawronów 20
40-527 Katowice
e-mail: jutrzenka@oaza.pl„>jutrzenka@oaza.pl

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie
ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 13
20-806 Lublin
e-mail: archiwum@oaza.pl„>archiwum@oaza.pl

Fundacja „Światło-Życie” i Sekretariat Moderatora Generalnego
ul. Różyckiego 8
40-589 Katowice
tel. (0 32)251 88 20
e-mail: fundacja@oaza.pl„>fundacja@oaza.pl

Centralna Diakonia Słowa
(zamówienia materiałów formacyjnych)
ul. Królowej Jadwigi 148
30-212 Kraków
e-mail: CDS@oaza.pl„>CDS@oaza.pl

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
(zgłoszenia na oazy)
adres jak Centrum
e-mail: CDOR@oaza.pl„>CDOR@oaza.pl

Zespoł ds. Internetu Ruchu Światło-Życie
e-mail: oaza@oaza.pl„>oaza@oaza.pl

Wydawnictwo „Światło-Życie”
e-mail: wydawnictwo@oaza.pl„>wydawnictwo@oaza.pl

ODWAGA Ośrodek Ruchu Światło-Życie
ul. Ks. F. Blachnickiego 8
20-806 Lublin
e-mail: odwaga@oaza.pl„>odwaga@oaza.pl

Rzecznik prasowy Ruchu Światło-Życie
Krzysztof Jankowiak
e-mail: K.Jankowiak@oaza.pl„>K.Jankowiak@oaza.pl

„Wieczernik” – pismo Ruchu Światło-Życie
e-mail: wieczernik@oaza.pl„>wieczernik@oaza.pl

„Oaza” – pismo Ruchu Światło-Życie
e-mail: oaza-pismo@oaza.pl„>oaza-pismo@oaza.pl

Krajowa Diakonia Komunikowania Społecznego
(oazowe mass-media)
e-mail: DKS@oaza.pl„>DKS@oaza.pl

„List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół”
Agnieszka i Tomasz Talaga
tel. 042 614 39 19, kom. 607 302 527
e-mail: listdk@op.pl„>listdk@op.pl

Oaza.pl – Serwis WWW Ruchu Światło-Życie
Redakcja merytoryczna serwisu: redakcja@oaza.pl%20″>redakcja@oaza.pl
Redakcja techniczna serwisu: webmaster@oaza.pl

„Eleuteria” – kwartalnik KWC
e-mail: eleuteria@oaza.pl„>eleuteria@oaza.pl

Konta bankowe

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
GBG S.A. I O / Katowice, nr NRB: 10 1560 1108 0000 9060 0019 2360.
Na to konto wpłacamy składki od członków DIAKONII.

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
GBG S.A. I O / Katowice, nr NRB: 47 1560 1108 0000 9060 0019 2373.
Na to konto dokonujemy wpłat na proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w Krościenku
BS w Krościenku n. Dunajcem, nr NRB: 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001.
Jest to konto Centrum Ruchu i na nie należy wpłacać: zaliczki na rekolekcje organizowane przez CDOR (zawsze z dokładnym opisem: kto, który turnus, jakie rekolekcje), wpłaty „od uczestnika”, różne inne ofiary, np.: na funkcjonowanie Centrum, na remonty, na fundusz moderatora, na funkcjonowanie diakonii centralnych.

Fundacja „Światło-Życie”, Ośrodek Zamiejscowy w Krościenku
BS w Krościenku n. Dunajcem, nr NRB: 25 8817 0000 2001 0000 1209 0001.
Na to konto wpłacać można darowizny na rzecz Fundacji (to są darowizny, które przeznaczamy na funkcjonowanie Centrum) oraz na „Eleuterię”. Nie należy dokonywać na to konto darowizn na remonty i innych celowych – te tylko na konto Stowarzyszenia.

Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n/Dunajcem
Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie, nr NRB: 31 1240 2500 1111 0010 0281 5117.
Na to konto wpłacamy pieniądze przeznaczone na wsparcie archiwum głównego Ruchu.