Diakonie w Ruchu


Jednym z charyzmatów Ruchu Światło-Życie jest właśnie diakonia. Jest ona rozumiana w oazie jako służba podejmowana w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego, czyli charyzmaty w ramach kościelnej wspólnoty i dla budowania tej wspólnoty.

W obliczu potrzeb w Ruchu ukształtowały się ukształtowały się następujące diakonie:

  • Diakonia Jedności (DJ)
  • Diakonia Liturgiczna (DL)
  • Diakonia Modlitwy (DM)
  • Diakonia Ewangelizacji (DE)
  • Diakonia Deuterokatechumenatu
  • Diakonia Wyzwolenia (DW)
  • Diakonia Wspólnoty Rodzinnej
  • Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (DOR)
  • Diakonia Wspólnoty Lokalnej
  • Diakonia Życia (DŻ)