D. Oaz Rekolekcyjnych


Szczególnym charyzmatem Ruchu Światło-Życie oraz głównym jego środkiem i metodą działania jest oaza rekolekcyjna. Obecnie funkcjonuje kilkanaście programów różnego typu i stopnia dla różnych grup wiekowych, stanowych i specjalizacji apostolskiej.

Coroczne organizowanie i przeprowadzanie oaz rekolekcyjnych jest zadaniem, które domaga się osobnej, wyspecjalizowanej diakonii: Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.

Do tej diakonii należy:

a) przygotowanie (na szczeblu diecezjalnym) diakonii oaz wielkich:

  • kontaktowanie się z osobami odpowiednio przygotowanymi, które mogłyby podjąć posługę w oazie wielkiej;
  • organizowanie i wyposażenie punktów diakonii oaz wielkich;
  • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu lokalnych oaz matek w każdej oazie wielkiej;

b) pomoc przy tworzeniu zespołów diakonii oaz średnich:

  • zespoły wychowawcze;
  • diakonia liturgiczna, muzyczna, gospodarcza, diakonia zdrowia;

c) przyjmowanie zgłoszeń do oaz rekolekcyjnych według wieku, stanu i przebytej uprzednio formacji w Ruchu;

d) utrzymanie w duchu jedności kontaktu między diakoniami oaz wielkich, a także Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych w Krościenku:

  • przez modlitwę,
  • przez listy jedności,
  • przez wymianę informacji i doświadczeń;

e) przeprowadzenie podsumowania w oazach wielkich;

f) przygotowanie sprawozdania na podsumowanie krajowe, uczestnictwo w podsumowaniu krajowym (delegat diakonii);

g) włączenie się w posługę konkretnej diakonii oazy wielkiej (np. w charakterze diakonii jedności oazy wielkiej).