D. Wspólnoty Rodzinnej


W znaczeniu ścisłym wspólnotę może tworzyć tylko naturalna rodzina, celem zaś ruchu Domowy Kościół jest dopomaganie do tego, aby rodziny naturalne przekształciły się we wspólnoty chrześcijańskie, nadprzyrodzone, eklezjalne (F. Blachnicki, Podręcznik oazy rekolekcyjnej dla rodzin, 1983 r.) Cały więc ruch pełni diakonię na rzecz odnowy wspólnot rodzinnych w Kościele.

1. Diakonia Wspólnoty Rodzinnej w znaczeniu ścisłym jest to grupa ludzi szczególnie przejętych ideą odnowy wspólnoty rodzinnej i podejmująca służbę społeczną na rzecz tej sprawy (F. Blachnicki, Diakonia ruchu na rzecz wspólnot rodzinnych, 1973 r.).

2. Zadaniem DWR jest gromadzenie dokumentacji i bibliografii dotyczącej rodziny, redagowanie i wydawanie pomocy dla duszpasterstwa rodzin, szkolenia kadry dola tej pracy, przeprowadzanie różnych akcji (rekolekcje, dni skupienia itp.) (F. Blachnicki, Program pracy RWR, 1973 r.).

3. Diakonia Wspólnoty Rodzinnej dysponuje następującymi materiałami formacyjnymi:

 • Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin. Podręcznik
 • Szkoła życia w Oazie Nowego Życia I stopnia dla rodzin,1988
 • Krąg rodzinny ruchu Domowy Kościół. Podręcznik pierwszego roku pracy, 1986
 • Domowy Kościół. Drugi rok pracy. Podręcznik – Spotkania miesięczne kręgów Ruchu Domowy Kościół, 1996
 • Modlitwa małżonków, 1982
 • Dialog małżeński, 1994
 • Eucharystia a małżeństwo
 • Wsłuchanie się w Słowo Boże ,1990
 • Spotkanie z Panem, 1992
 • Nowa rodzina w Kościele i w świecie, 1996
 • Domowy Kościół – Informacje 1987
 • Ruch Domowego Kościoła – świadectwa uczestników, 1986
 • List do wspólnot rodzinnych „Domowy Kościół” – biuletyn wydawany kwartalnie (78 numerów).