Dokument Diakonia


Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie
Dokument przyjęty na V Kongregacji Diakonii 24 października 2010 r.

Z ogromną radością oddajemy do rąk członków Ruchu Światło-Życie dokument „Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie”. Prace nad nim trwały od roku 2009, a ostatecznie przyjęty i uchwalony został podczas V Kongregacji Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, która miała miejsce w Porszewicach, w dniach 22-24.10.2010 r.

W tekście tym podjęto i omówiono następujące tematy:

  • teologiczne podstawy i cele diakonii
  • struktura diakonii w Ruchu Światło-Życie
  • miejsce diakoni w systemie formacyjnym Ruchu
  • sposób formowania do diakonii
  • diakonia jako miejsce formacji
  • zasady pełnienia diakonii

Dokument „Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie” wytycza wizję formacji i posługi diakonijnej członków naszego Ruchu. Dlatego powinien stać się przedmiotem wnikliwej analizy i refleksji dla wszystkich, którzy formują się i podejmują posługę w diakoniach. Skoro, jako Ruch Światło-Życie, mamy dynamicznie podjąć plan Ad Christum Redemptorem 2, który ma nas przygotować do Wielkiego Jubileuszu Odkupienia w 2033 roku, to przez najbliższe lata musimy wzmocnić w naszym Ruchu diakonie. Aby to się stało, potrzebna jest wspólna wizja i wyraźny kierunek działania, który wskazuje dokument uchwalony przez V Kongregację Diakonii.

Dziękuję wszystkim, którzy podjęli trud pracy nad tym dokumentem, a szczególnie wszystkim uczestnikom V Kongregacji Diakonii, za wspólną modlitwę i pracę, co zaowocowało wyznaczeniem kierunku pracy dla członków diakonii Ruchu Światło-Życie.

Ks. dr Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Katowice, 4.11.2010 r., wspomnienie św. Karola Boromeusza

 

Więcej informacji: