DW


Znaczenie Oazowych Dni Wspólnoty

Dni wspólnoty budują jedność w Ruchu Światło-Życie w pięciu wymiarach:

  1. Jedność na wszystkich szczeblach zaangażowania w Ruchu – Domaga się ona, aby w każdej diecezji odbywały się Dni Wspólnoty Moderatorów i Moderatorek, Dni Wspólnoty Animatorów i Diakonii oraz Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, skierowane do wszystkich członków Ruchu z danego rejonu. Szczególną formą budowania jedności w Ruchu są również, aktualnie odbywające się dwa razy w roku. Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, organizowane w ramach 6 filii Ruchu.
  2. Jedność grup wiekowych i stanowych – Będzie ona zachowana, gdy odpowiedzialni za Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie będą przykładali wielką wagę, aby spotkania te były przeżywane wspólnie przez członków naszego Ruchu z wymienionych wyżej wszystkich poziomów wiekowych. Uczestnictwo dorosłych, małżonków i samotnych osób, jest wspaniałym świadectwem dla dzieci i młodzieży oazowej o tym, że z Ruchu się nie wyrasta, ponieważ jest to propozycja na całe życie chrześcijańskie. Natomiast dla małżonków i innych dorosłych jest to doskonała okazja, aby zaczerpnąć młodzieńczego entuzjazmu od młodzieży i dzieci należących do wspólnot Ruchu Światło-Życie. O wadze wspólnego udziału w Dniach Wspólnoty dzieci, młodzieży i członków kręgów Domowego Kościoła świadczą słowa Założyciela naszego Ruchu, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, zawarte w wielu Komunikatach pisanych przed Dniami Wspólnoty.
  3. Jedność merytoryczna – Ogromnie istotna jest wierność merytorycznym założeniom Dni Wspólnoty, opracowanym przez Centralną Diakonię Formacji Diakonii Ruchu Światło-Życie. Przypominam o tym, ponieważ praca redakcyjna niniejszych materiałów została podjęta właśnie po to, aby realizowano je we wszystkich diecezjach i rejonach, gdzie działa nasz Ruch. Oczywiście bogactwo tych materiałów domaga się czasem pewnej selekcji i dopasowania do poziomu i możliwości percepcyjnych uczestników tych spotkań. Niemniej jednak sprawą niezwykle istotną jest, aby fundamentem Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w diecezjach i rejonach, były materiały formacyjne na dni wspólnoty przygotowane przez Centrum Ruchu.
  4. Jedność formalna – Jej wyrazem jest wierność poszczególnym elementom, które stanowią zawartość dnia wspólnoty. Zaliczamy do nich godzinę spotkania i świadectwa oraz godzinę odpowiedzialności. Dni wspólnoty powinny zawierać katechezę, czas na namiot spotkania oraz spotkania w grupach. Ważnym wymiarem dnia wspólnoty jest wspólna modlitwa, zarówno liturgiczna, jak i spontaniczna. W końcu elementem budującym piękną atmosferę dnia wspólnoty jest agapa. Dokładny układ poszczególnych dni wspólnoty, wraz z propozycjami merytorycznymi zawierają niniejsze materiały.
  5. Jedność czasowa – Jest ona klamrą, która spina wspomniane wyżej wymiary jedności, istotne dla owocności i dynamiki Dni Wspólnoty Ruchu. Doświadczenie jedności w Duchu Świętym stanie się udziałem całego Ruchu Światło-Życie również dzięki temu, że we wszystkich diecezjach i rejonach spotkania te będą odbywać się w tych samych terminach, według Kalendarza Pracy Rocznej Ruchu

Ks. Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie