Seminarium odnowy wiary


Na podstawie książki kard. L.J. Suenensa „Chrześcijanin u progu nowego wieku”

Jest to nowa propozycja dla wspólnot, oparta na klasycznym schemacie seminarium wiary (praca indywidualna z tekstem + cotygodniowe spotkania modlitewne z dzieleniem w grupach + dwa specjalne nabożeństwa w trakcie trwania seminarium). Całość trwa siedem tygodni.

Po raz pierwszy takie seminarium wiary przeżywała wspólnota Ruchu Światło-Życie przy klasztorze krakowskim na przełomie 2007 i 2008 roku. Wcześniej członkowie tej wspólnoty nawet kilkukrotnie przeżywali czy też prowadzili dla innych seminarium wiary wg Heriberta Mühlena „Nowe życie z Bogiem”. To nowe seminarium charakteryzuje się tym, że nie kładzie tak mocnego akcentu na uzdrowienie wewnętrzne uczestnika po raz pierwszy odkrywającego osobisty kontakt z miłującym Bogiem, ale bardziej podkreśla rolę świadectwa i ewangelizacji w codziennym życiu chrześcijanina.

Tak więc szczególnie warto polecić to doświadczenie wspólnotom i grupom, które są już na pewnym etapie drogi do Boga i rozeznają, że bardziej niż „wchodzenia w głąb swojej duszy” potrzebują ewangelizacyjnego impulsu, by wyjść i dawać świadectwo. Doświadczenie pokazuje, że także w takim przeżyciu kryje się uzdrawiające działanie Ducha Świętego, który uwalnia z lęku, zamknięcia się w sobie, przełamuje naszą słabą wiarę i brak zawierzenia mocy Boga.

Seminarium odnowy wiaryProponowane seminarium wiary korzysta z książki kard. Leona Josepha Suenensa „Chrześcijanin u progu nowego wieku”. Przez całe życie kardynał Suenens żył pragnieniem niesienia pomocy ludziom w znajdywaniu Boga i stawaniu się lepszymi chrześcijanami. Stąd też nigdy, nawet w przededniu śmierci, nie zaprzestał pisania. Mając na uwadze zbliżający się Jubileusz Roku 2000, chciał dobrze przygotować do niego chrześcijan wchodzących w trzecie tysiąclecie. W ten sposób zrodził się zamiar stworzenia dla nich rodzaju vademecum, opartego na trzech podstawowych, jego zdaniem, tezach: o Trójcy Świętej jako początku życia chrześcijańskiego, ożywianym przez Ducha Świętego, wzajemnym braterstwie chrześcijanina i Chrystusa oraz dziecięctwie Bożym wierzących. Podobną wizję miał ojciec święty Jan Paweł II, który trzy lata bezpośrednio poprzedzające Jubileusz poświęcił kolejno trzem Osobom Boskim. Kierowany tą myślą, kard. Suenens planował wydanie trzech oddzielnych broszur, które pomogłyby chrześcijanom wejść w trzecie tysiąclecie. Nie zdążył jednak przed śmiercią dokończyć tego projektu ani też zadbać o należyte przygotowanie go do publikacji. Dopiero prezentowana książka stanowi jego pełne wydanie. Możemy ją nazwać duchowym testamentem kard. Suenensa. Jest ona nie tylko ostatnią pozycją z serii jego rozważań, ale niewątpliwie także wyrazem przemyśleń najbliższych jego sercu: wskazania, co to znaczy być chrześcijaninem, wierzyć, modlić się i żyć po chrześcijańsku u progu trzeciego tysiąclecia. Z lektury tego wzruszającego świadectwa wiary możemy wynieść wiele praktycznych wskazówek względem naszego życia codziennego.

 

Możesz ściągnąć konspekt seminarium do Twojego komputera: seminarium-odnowy-wiary-suenens.doc (rozmiary: 54,8MB)

Księgarnia internetowa – książka „Chrześcijanin u progu nowego wieku”

 

Léon Joseph Suenens
(1904-1996)

Arcybiskup Brukseli-Malines w latach 1961-1979, od 1962 roku kardynał. Był jednym z czterech moderatorów II Soboru Watykańskiego. Dzięki jego inicjatywie do tekstu soborowego zostało wprowadzone pojęcie charyzmatu, rozumianego jako normalne wyposażenie Kościoła i każdego ochrzczonego. Paweł VI powierzył mu opiekę nad Odnową w Duchu Świętym, którą to funkcję sprawował również za pontyfikatu Jana Pawła II.

Kardynał Suenens mawiał o sobie: „Kiedy przyjmowałem sakrę biskupią, wybrałem jako swoje motto słowa: In Spiritu Sancto (w Duchu Świętym) symbolizowane przez srebrną gołębicę unoszącą się do lotu z błękitnej podstawy oznaczającej Maryję. Taki był w dwóch słowach cały program mojego życia: pogłębienie jedności z fiat Maryi w celu przyjęcia łaski i mocy Ducha Świętego. W wymiarze kościelnym było to wyrażenie mojego pragnienia służenia nie administracyjnemu Kościołowi, ale Kościołowi otwartemu na niepojęte i nieoczekiwane łaski Ducha Świętego”.