O nas

Adres:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków


Moderator: Tomasz Duszyc OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Patrycja Król

Zapraszamy!

Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
Mk 16, 9 - 14


Wspólnota z Krakowa modli się za wspólnotę z Wałcza.