O nas

Adres:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków


Moderator: Tomasz Duszyc OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Wioletta Ochab


Gromadzimy się przy krakowskim klasztorze ojców Kapucynów we wspólnocie Ruchu Światło-Życie na Eucharystii i na spotkaniach ze Słowem Bożym, z modlitwą, wyprawami i imprezami. Zjechaliśmy się tu z różnych stron Polski, można tu spotkać także tubylców - rdzennych mieszkańców Krakowa 🙂

Jesteśmy wspólnotą studencko-pracującą, tzw. "oaza dorosłych". Są tu osoby w różnym wieku. Zapraszamy na spotkania każdego, kto pragnie spotkać się z Bogiem i być w Kościele, niezależnie czy jest to emeryt, osoba pracująca czy student. Dla każdego znajdzie się tutaj miejsce 🙂

Zapraszamy!

Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców,
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną:
co uczyni, pomyślnie wypada.
Nie tak występni, nie tak:
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Toteż występni nie ostoją się na sądzie
ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

Ps 1


Wspólnota z Krakowa modli się za wspólnotę z Wrocławia.