Kraków – Krąg II


II Krąg Rodzin Domowego Kościoła w KrakowieII Krąg Rodzin Domowego Kościoła w Krakowie

Nasz krąg istnieje od 11 lat. Inicjatorem powstania kręgu i jego pierwszym moderatorem był o. Waldemar Korba. Od 2003 roku naszym kręgiem opiekuje się o. Tomasz Duszyc. Przez pierwszych kilka lat nasz krąg tworzyło 7 małżeństw. Obecny skład to 4 małżeństwa i 11 dzieci w wieku od 2 do 18 lat.

Tradycją naszego kręgu stały się weekendowe rekolekcje, jakie staramy się organizować raz do roku, zwykle zimą. Takie krótkie wyjazdy pozwalają nam pogłębić treści formacyjne danego roku, a także tworzyć pomiędzy sobą wspólnotę życia. Podczas wakacji lub ferii zimowych rodziny tworzące nasz krąg starają się w miarę regularnie uczestniczyć w rekolekcjach.

 

Więcej informacji: