O nas

Adres:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Pl. Konstytucji 3 Maja 2
38-400 Krosno


Moderator: Tomasz Olejnik OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Paulina Łobaza

Zapraszamy!

Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».
Mt 11, 25-30


Wspólnota z Krosna modli się za wspólnotę ze Stalowej Woli.