O nas


Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów
Krosno

Adres: 38-400 Krosno, Pl. Konstytucji 3 Maja 2

Moderator: Tomasz Olejnik OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Habrat

Jeśli masz więcej niż 12 lat i czujesz, że czegoś Ci brak, że Twojemu życiu brakuje sensu, że czegoś brakuje Twej codziennej modlitwie lub szukasz Boga, który czasem wydaje się nam tak bardzo odległy to niezawodny znak, że potrzebujesz wspólnoty, kogoś, kto Ci pomoże, rozwieje wątpliwości związane z wiarą i sensem wiary lub kogoś kto po prostu się do Ciebie uśmiechnie.

Jeśli jesteś jeszcze młody, a byłeś już u Pierwszej Komunii zapraszamy Cię do Oazy Dzieci Bożych – spotkania odbywają się w każdą sobotę o 10:00.

Istniejemy aby nawzajem służyć drugiemu człowiekowi i wskazywać sobie drogę przez życie, którą razem z nami kroczy Chrystus, który prowadzi nas do Zbawienia i życia wiecznego.

Zapraszamy!

Spotykamy się w każdy piątek o 17.00 w Salce Leopolda (na dole), w Domu Katechetycznym przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie.

Więcej informacji o naszej wspólnocie możesz uzyskać odwiedzając nas w piątek osobiście oraz w innych działach tej strony.

Wspólnota w KrośnieFormacja odbywa się w następujących grupach:

  • grupa do ODB – animator: Klaudia Kozioł
  • grupa do OND – animator: Karolina Tęczar
  • grupa do ONŻ I – animator: Marcelina Gotfryd
  • grupa do ONŻ II – animator: Jakub Szafran
  • grupa do KODA – animator: br. Tomasz Olejnik OFMCap
  • animator muzyczny: Anna Habrat
  • animator liturgiczny: Tobiasz Habrat

Wspólnota w Krośnie
Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa.
Mt 26, 36 - 44Wspólnota z Krosna modli się za wspólnotę z Krakowa.