O nas

Adres:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Pl. Konstytucji 3 Maja 2
38-400 Krosno


Moderator: Tomasz Olejnik OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Paulina Łobaza

Zapraszamy!

Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Łk 15, 1 - 7


Wspólnota z Krosna modli się za wspólnotę z Sędziszowa Małopolskiego.