O nas


Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów
Nowa Sól

Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. J. Piłsudskiego 14

Moderator: Artur Kubicz OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Krupa

Zapraszamy!


Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Na moich czatach stać będę,
udam się na miejsce czuwania,
śledząc pilnie, by poznać, co On powie do mnie,
jaką odpowiedź da na moją skargę.
I odpowiedział Pan tymi słowami:
«Zapisz widzenie, na tablicach wyryj,
by można było łatwo je odczytać.
Jest to widzenie na czas oznaczony,
lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi:
a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj,
bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie.
Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego,
a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności».

Ha 2, 1 - 4

Wspólnota z Nowej Soli modli się za wspólnotę z Sędziszowa Małopolskiego.