O nas

Adres:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Ludowa 20
64-920 Piła


Moderator: Łukasz Stec OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Kałduńska

Zapraszamy!

Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; dla jednych jest to zapach śmiercionośny - na śmierć, dla drugich zapach ożywiający - na życie. A któż temu sprosta? Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym8, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem.
2 Kor 2, 14 - 17


Wspólnota z Piły modli się za wspólnotę z Krosna.