Ruch Światło-Życie u kapucynów

Ruch Światło-Życie (Oaza) w Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów ma już swoją 30-letnią historię i wpisuje się trwale w panoramę apostolską Prowincji. Przy 10 domach naszej Prowincji gromadzą się wspólnoty Ruchu: w Krakowie, Stalowej Woli, Sędziszowie Małopolskim, Krośnie, Bytomiu, Wołczynie, Nowej Soli, Pile, Wałczu i we Wrocławiu (najstarsza nasza wspólnota). W tychże wspólnotach formują się dzieci, młodzież, studenci, dorośli oraz małżeństwa Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu. Zgodnie z charyzmatem pozostawionym przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego chcą być zaczynem Żywego Kościoła, miejscem rozeznawania powołania do małżeństwa, życia konsekrowanego i kapłaństwa oraz świadkami Nowej Kultury.

Posługa oazie została uznana za apostolskie dzieło całej Prowincji 18 lat temu, kiedy to Zarząd Prowincji powołał pierwszego Moderatora Prowincjalnego Ruchu Światło-Życie, br. Patryka Jankiewicza. Obecnie pełni tę posługę br. Sebastian Majcher. W Prowincji są organizowane systematycznie dni wspólnoty, gdzie następuje wymiana doświadczeń i darów między wspólnotami i osobami, rekolekcje ewangelizacyjne, rekolekcje Triduum Sacrum, i wakacyjne Oazy Dzieci Bożych, Oazy Nowej Drogi dla gimnazjalistów, Oazy Nowego Życia I, II i III stopnia, Kurs Oazowy Diakoni Animatorów (KODA). W roku 2007, przy udziale wykładowców i ojców duchownych naszego WSD w Krakowie została zorganizowana pierwsza Szkoła Animatora.

Po Oazie Rekolekcyjnej Diakonii (ORD) w 2001 roku i rekolekcjach KODA DM w 2002 roku powstała Diakonia przy Moderatorze Prowincjalnym o charakterze Diakonii Modlitwy, co wskazuje na pewną specyfikę naszych oazowiczów, którzy sami nie boją się modlitwy, a wraz z kapucynami mogą uczyć tej sztuki innych. Nasz udział w Centralnej Diakonii Modlitwy poprzez organizację Oaz Rekolekcyjnych Animatorów Modlitwy (ORAM) dla młodzieży, dorosłych i rodzin oraz praca z małżeństwami Domowego Kościoła, którą od swojej strony wspomaga br. Ksawery Knotz jest pewnym rysem charakterystycznym Ruchu Światło-Życie w naszej Prowincji. Dzieci i młodzież, których ewangelizujemy i formujemy w naszych lokalnych wspólnotach mają w ten sposób perspektywę na przyszłość, wizję drogi, która może stać się drogą całego życia.