O nas

Adres:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Jana Pawła II 42
39-120 Sędziszów Małopolski


Moderator: Paweł Kaim OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Kacper Klimek

Zapraszamy!

Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Hiob na to odpowiedział Panu, i rzekł:
«Wiem, że Ty wszystko możesz,
co zamyślasz, potrafisz uczynić.
Kto przesłania zamiar nierozumnie?
O rzeczach wzniosłych mówiłem.
To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem.
Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić!
Chcę spytać. Racz odpowiedzieć!
Dotąd Cię znałem ze słyszenia,
obecnie ujrzałem Cię wzrokiem,
stąd odwołuję, co powiedziałem,
kajam się w prochu i w popiele».

Hi 41, 1 - 6


Wspólnota z Sędziszowa Małopolskiego modli się za wspólnotę z Wołczyna.