O nas

Adres:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Jana Pawła II 42
39-120 Sędziszów Małopolski


Moderator: Paweł Kaim OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Ozga


Nasza wspólnota liczy obecnie około 40 osób i jest wspólnotą dosyć młodą, gromadzi bowiem głównie dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Spotykamy się regularnie w każdy piątek na wspólnym śpiewie, Eucharystii z ludem, a po niej, na spotkaniu modlitewnym, oraz w każdą niedzielę na śpiewie i Eucharystii młodzieżowej o godzinie dziesiątej. Od września 2008 roku podjęliśmy się animowania przed niedzielnymi Eucharystiami, dla wiernych zebranych w kościele, Szkoły Liturgii na zmianę ze Szkołą Śpiewu. Raz w miesiącu w sobotnie popołudnia staramy się też gromadzić na naszym wewnętrznym Dniu Wspólnoty. Każda mała grupa spotyka się co tydzień ze swym animatorem na spotkaniu formacyjnym. Funkcjonuje także Diakonia Modlitwy, która „omadla” wszystkie sprawy wspólnoty.

Zapraszamy!

Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.
Ez 36, 24-28


Wspólnota z Sędziszowa Małopolskiego modli się za wspólnotę z Wałcza.