O nas


Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów
Sędziszów Młp.

Adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Jana Pawła II 42

Moderator: Andrzej Bochyński OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Ozga

Nasza wspólnota liczy obecnie około 40 osób i jest wspólnotą dosyć młodą, gromadzi bowiem głównie dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Spotykamy się regularnie w każdy piątek na wspólnym śpiewie, Eucharystii z ludem, a po niej, na spotkaniu modlitewnym, oraz w każdą niedzielę na śpiewie i Eucharystii młodzieżowej o godzinie dziesiątej. Od września 2008 roku podjęliśmy się animowania przed niedzielnymi Eucharystiami, dla wiernych zebranych w kościele, Szkoły Liturgii na zmianę ze Szkołą Śpiewu. Raz w miesiącu w sobotnie popołudnia staramy się też gromadzić na naszym wewnętrznym Dniu Wspólnoty. Każda mała grupa spotyka się co tydzień ze swym animatorem na spotkaniu formacyjnym. Funkcjonuje także Diakonia Modlitwy, która „omadla” wszystkie sprawy wspólnoty.

Zapraszamy!


Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Ale teraz tak mówi Pan,
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
«Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
Nie lękaj się, bo jestem z tobą.
Przywiodę ze Wschodu twe plemię
i z Zachodu cię pozbieram.
Północy powiem: "Oddaj!"
i Południowi: "Nie zatrzymuj!"
Przywiedź moich synów z daleka
i córki moje z krańców ziemi.
Wszystkich, którzy noszą me imię
i których stworzyłem dla mojej chwały,
ukształtowałem ich i moim są dziełem.

Iz 43, 1 - 7

Wspólnota z Sędziszowa Małopolskiego modli się za wspólnotę z Wrocławia.