O nas

Wspólnota w Stalowej WoliAdres:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Klasztorna 27
37-464 Stalowa Wola


Moderator: Wojciech Sokołowski OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Iwan


Jest to młoda wspólnota, w której tkwi ogromny potencjał. Rozwija się w kierunku modlitwy. Otwarta na inne wspólnoty w parafii. Zgodnie ze słowem Bożym, mimo młodego wieku uczestników chce się rozwijać w kierunku głoszenia Chrystusa (ewangelizacja i czynienie uczniów), co powoli uczestnicy czynią indywidualnie w swoich środowiskach (szkoła, dom).

Wspólnota liczy obecnie ok. 40 osób. Działają w niej grupy: ODB, OND, ONŻ I, ONŻ II, ONŻ po ONŻ II i po ONŻ III.

Zapraszamy!

Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
J 13, 1-11


Wspólnota ze Stalowej Woli modli się za wspólnotę z Nowej Soli.