O nas


Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów
Stalowa Wola

Adres: 37-464 Stalowa Wola, ul. Klasztorna 27

Moderator: Konrad Baran OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Patrycja Król

Jest to młoda wspólnota, w której tkwi ogromny potencjał. Rozwija się w kierunku modlitwy. Otwarta na inne wspólnoty w parafii. Zgodnie ze słowem Bożym, mimo młodego wieku uczestników chce się rozwijać w kierunku głoszenia Chrystusa (ewangelizacja i czynienie uczniów), co powoli uczestnicy czynią indywidualnie w swoich środowiskach (szkoła, dom).

Wspólnota liczy obecnie ok. 40 osób. Działają w niej grupy: ODB, OND, ONŻ I, ONŻ II, ONŻ po ONŻ II i po ONŻ III.

Wspólnota w Stalowej WoliZapraszamy!


Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

I zaczął mówić do ludu tę przypowieść: «Pewien człowiek założył winnicę, oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. W odpowiedniej porze4 wysłał sługę do rolników, aby mu oddali jego część z plonu winnicy. Lecz rolnicy obili go i odesłali z niczym. Ponownie posłał drugiego sługę. Lecz i tego obili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego; tego również pobili do krwi i wyrzucili. Wówczas rzekł pan winnicy: "Co mam począć? Poślę mojego syna ukochanego, chyba go uszanują". Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą mówiąc: "To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze". I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę da innym». Gdy to usłyszeli, zawołali: «Nie, nigdy!» On zaś spojrzał na nich i rzekł: «Cóż więc znaczy to słowo Pisma: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».
W tej samej godzinie uczeni w Piśmie i arcykapłani chcieli koniecznie dostać Go w swoje ręce, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował tę przypowieść.

Łk 20, 9 - 19

Wspólnota ze Stalowej Woli modli się za wspólnotę z Wałcza.