Drogą Domowego Kościoła

Jesteśmy małżeństwem od 12 lat, w kręgu Domowego Kościoła uczestniczymy od 9 lat.  Jesteśmy rodzicami trzech córek. Po ślubie oboje z mężem chcieliśmy być w jakiejś wspólnocie aby wspólnie iść do Boga i poznawać Go. Zachęceni świadectwem jednego małżeństwa, na temat uczestniczenia w spotkaniach Domowego Kościoła, postanowiliśmy poszukać takiej własnie wspólnoty, która będzie nastawiona na rozwój małżeństwa i na rodzinę. Pan Bóg miał dla nas plan i w czasie spowiedzi świętej u oo. Kapucynów zaprosił nas (przez prowadzącego wówczas krąg Ojca) na spotkanie. Bardzo się ucieszyliśmy i można powiedzieć, że w taki piekny, a zarazem prosty sposób rozpoczęła się nasza wędrówka do Boga drogą, jaka wskazuje nam właśnie Domowy Kościół. Wybór Ruchu Światło-Życie był też trochę naturalny, gdyż wywodzimy się jakby (w połowie) z tego Ruchu, pamiętając na zawsze najpiękniejsze wakacje w okresie młodzieńczym – rekolekcje oazowe i pierwsze „dotknięcia Boże”.

Zastanawiając się dzisiaj dlaczego nadal trwamy w Domowym Kościele, co nam to daje, dlaczego nie szukamy czegoś innego, dochodzimy do wniosku, iż jest to prawdziwa wartość w naszym małżeńskim życiu.

Po pierwsze: LUDZIE. Prawdziwi, autentyczni, szczerzy, dobrze nam życzący, myślący podobnie jak my. Ich świadectwo nie zawsze łatwego i wygodnego życia pomaga nam lepiej żyć. Pokazuje jak nie zagubić się w dzisiejszym świecie i nie rezygnować z tego co jest naprawdę ważne.

Po drugie: MOBILIZACJA. Formacja Oazy Rodzin  poprzez tzw. zobowiązania (modlitwę osobista, modlitwę małżenską, modlitwę rodzinną, dialog małżeński, czytanie Pisma Świetego, udział w rekolekcjach) pomaga nam żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Jezus przybliża nas do siebie, daje się poznawać codziennie, pomaga nam  porozumieć się w małżeństwie i pokazuje jak budować  rodzinę. Staramy się realizować nasze zoobowiązania, niektóre z nich wychodzą nam całkiem dobrze, nad innymi musimy jeszcze sporo popracować. Staramy się wspólnie na spotkaniach kręgu do tego mobilizować.

Uczestnictwo w rekolekcjach jest okazją do spotkania żywego Boga w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii i sakramencie pokuty, w Słowie Bożym oraz w świadectwie życia chrześcijańskiego innych ludzi.

Domowy Kościół jest też pewną pomocą w wychowaniu do wiary naszych dzieci. Staramy się razem z nimi modlić, rozmawiać o Panu Bogu, czasem czytamy im Pismo Święte. Modlimy się za nie, aby miały żywą wiarę i ufały zawsze Jezusowi.

Monika i Krzysztof

 

Więcej informacji: