DW (2009)

W dniach od 16 do 18 października 2009 r. nasza wspólnota oazowa wyjechała na tak zwany Dzień Wspólnoty do Tenczyna. Dzień ten jest dniem skupienia młodzieżowych wspólnot oazowych z całej prowincji krakowskiej. Przedstawiciele wraz ze swoimi grupami zjeżdżali się do małej wsi położonej stosunkowo niedaleko od Myślenic. Nasz wyjazd z Krosna rozpoczął się po godz. 12:00. Droga była przyjemna, a w busie wszyscy ze zniecierpliwieniem oczekiwali momentu, w którym zobaczą swoich przyjaciół z najdalszych zakątków kraju. Towarzyszyły nam głośne śpiewy, radosne krzyki…

Nastał jednak czas, w którym na pierwszy plan wysunęło się rozeznanie słowa, które w tamtym roku otrzymaliśmy na Dniu Wspólnoty (Jezus i Samarytanka J 4). Na miejscu przywitały nas okrzyki radości – to nasi przyjaciele ze zniecierpliwieniem czekali aż przyjedziemy. Czekał także Chrystus, który był Tym najważniejszym. Przywitaliśmy więc i Jego.

Rozpoczęło się od kolacji, bo wszyscy jesteśmy przecież głodomorami. Po niej był czas na krótkie modlitwy, rozmowy i przygotowanie do Eucharystii. Na pierwszej Mszy świętej kazanie wygłosił nasz moderator br. Marek Lisowski. Śpiew, modlitwa i ogólna atmosfera sprawiły, że przypomniały się wakacje…

Całe spotkanie dotyczyło tematu Chrystusa i wspólnoty. Wysłuchaliśmy bardzo mocnych świadectw, które pokrzepiły nasze serca, oddaliśmy Bogu nasze problemy i prosiliśmy Go o wstawiennictwo za nas i za inne wspólnoty na cały rok formacyjny.

Dane mi było podsumować miniony rok, przez krótkie świadectwo z naszego życia wspólnotowego. Prosząc o łaski na kolejny rok otrzymaliśmy słowo, które w sposób szczególny w nas uderzyło… Jest to słowo powtórnych narodzinach (J 3, 5-8) i bliskiej relacji z Jezusem (J 15, 12-17). Będziemy starali się realizować wskazania Chrystusa skierowane do naszej wspólnoty.

„Jesteśmy sznurem, którym Bóg posługuje się by zaczerpnąć wody żywej. Jesteśmy krótkim sznurem… Lecz mamy inne wspólnoty, które pomagają nam zwiększać długość i trwałość wiary. Razem zaczerpniemy wody żywej”.

Ten błogosławiony czas oddajemy Panu Bogu i wielbimy Go, że dał nam taki przeżyć.

Chwała Panu!

Kamil Mąka
Wspólnota z Krosna