Świadectwa


Eucharystia na Cergowej

Eucharystia na Cergowej
Na szczycie zostać miała odprawiona msza święta połączona z ogniskiem ku pamięci Jana Pawła II. Na miejsce dotarliśmy bez większych problemów, a tuż po przyjeździe poczęliśmy się gubić. Pan Bóg pomógł i się odnaleźliśmy. Na szczyt dotarliśmy praktycznie w ostatniej chwili. Eucharystia w ciemności i światło Jezusa. Niezapomniana chwila.


Zobacz całą informację »

Święta Paschalne

Święta Paschalne
Usłyszeliśmy, że Jezus jest początkiem i końcem, że przenika naszą codzienność. Wsłuchałam się w słowa. Z lekkim niedowierzaniem uświadomiłam sobie, że uczestniczę w tym wydarzeniu. Całą sobą, z tym co mam, z radościami i smutkami, z moim zabieganiem. Zmartwychwstały Chrystus przyszedł w mojej nocy i odpowiedział na pragnienia mojego serca, dotknął mojej słabości, mojego grzechu.


Zobacz całą informację »

Drogą Domowego Kościoła

Drogą Domowego Kościoła
Zastanawiając się dzisiaj dlaczego nadal trwamy w Domowym Kościele, co nam to daje, dlaczego nie szukamy czegoś innego, dochodzimy do wniosku, iż jest to prawdziwa wartość w naszym małżeńskim życiu. Po pierwsze: LUDZIE. Prawdziwi, autentyczni, szczerzy, dobrze nam życzący, myślący podobnie jak my. Ich świadectwo nie zawsze łatwego i wygodnego życia pomaga nam lepiej żyć. Pokazuje jak nie zagubić się w dzisiejszym świecie i nie rezygnować z tego co jest naprawdę ważne.


Zobacz całą informację »

Mnóstwo dobrych rzeczy

Mnóstwo dobrych rzeczy
Bardzo dotknęły mnie słowa ojca na zakończenie, powiedział coś takiego, że teraz przed nami druga część Eucharystii, teraz mamy iść do swojego życia i tam spotykać Jezusa, tam dawać go innym.


Zobacz całą informację »

Cokolwiek czynicie

Cokolwiek czynicie
Najwspanialsze w postawie Jezusa jest to, że nie traci On niczego ze swojej człowieczej godności: “Wy Mnie nazywacie ‘Nauczycielem’ i ‘Panem’ i dobrze mówicie, bo nim jestem.” Posługując w pełni Miłości nie traci nic z siebie. Takie postępowanie daje radość, napełnia pokojem i dumą z dobrze wykonanego zadania. Odnalezienie się w takiej postawie jest tym bardziej trudne, im mniej zauważalne jest nasze działanie.


Zobacz całą informację »

Czas na kawę

Czas na kawę
Nasze spotkania to ''wizyta'', czas na rozmowę. Wiem, że na nie czeka. Wcześnie owdowiała, dalsza rodzina zginęła na Wołyniu. Jest sama. Ostatnio powiedziała mi, że jestem dla niej najbliższą osobą, a przecież nic nie robię: przychodzę raz w tygodniu na godzinę lub trochę dlużej, siadam, piję kawę i rozmawiamy.


Zobacz całą informację »

Rekolekcje zimowe wspólnoty z Krosna (2011)

Rekolekcje zimowe wspólnoty z Krosna (2011)
Tego nie da się opisać w słowach. Bóg tak wspaniale przemienił moje serce, że czuję się najbardziej szczęśliwa, jaka mogę być. Niesamowite jest to jak działa. Odnalazłam Go, a raczej On mnie. Sprawił, że czuje się wolna.


Zobacz całą informację »

Szkoła Jedności – świadectwo z Taizé 2010/11

Szkoła Jedności – świadectwo z Taizé 2010/11
W centrum jest zawsze spotkanie – podstawowe doświadczenie „pielgrzymki zaufania”. Spotkanie kultur, spotkanie narodów, spotkanie różnych wiar. Przede wszystkim – spotkanie człowieka z człowiekiem. W tym spotkaniu zawsze następuje cudowano wymiana: darów, talentów, którymi sobie próbujemy służyć; konkretów – jak puszka fasolki.


Zobacz całą informację »

Święty Mikołaj w Pakistanie

Święty Mikołaj w Pakistanie
Co roku udaje nam się zorganizować kilka zbiórek pomocowych dla niepełnosprawnych, dla dzieci z sierocińca oraz dla chrześcijańskich rodzin. W 2010 roku tragiczna powódź (20 mln poszkodowanych) ponagliła nas z kolei, by wesprzeć tamtejszych powodzian. Wszystko za pośrednictwem Joy Foundation i osób, które poznaliśmy w Kalkucie. Być może w najbliższej przyszłości uda nam się realizować również "adopcję serca na odległość", czyli pośredniczyć w stałej finansowej pomocy dzieciom w ich edukacji.


Zobacz całą informację »

Świadectwa z Seminarium Wiary w Krakowie (2010-2011)

Świadectwa z Seminarium Wiary w Krakowie (2010-2011)
Ten czas to doświadczenie, czy odkrywanie, czym jest uwielbienie Boga. To szczere stanięcie przed Panem i uwielbianie Go za to, że On jest moim Panem, że On jest moją miłością, że On jest moim światłem, pozwoliło na pozostawienie tego co ziemskie i obciążające. Uwielbianie Pana daje lekkość, daje nadzieję, daje siłę. To chwila odejścia od tego, co niesie codzienny trud życia.


Zobacz całą informację »