O nas

Adres:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Orla 11
78-600 Wałcz


Moderator: Sebastian Majcher OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Weronika Gębala


Nasza wspólnota liczy obecnie ok. 40 osób. Oazowicze są w różnym wieku od uczniów szkoły podstawowej poprzez gimnazjum, szkołę średnią oraz studentów. Formacja w wałeckiej oazie odbywa się w 7 grupach formacyjnych:


 • ODB

 • OND

 • ONŻ I

 • ONŻ II

 • ONŻ III

 • ONŻ po III

 • grupa po formacji podstawowej


Animatorzy posługujący we wspólnocie:

 • Karolina Ostopinko (an. ONŻ do KODA)

 • Anna Gręda (an. ONŻ III)

 • Kasia Jackowska (an. ONŻ II)

 • Dominika Kopeć (an. ONŻ I)

 • Aleksandra Kusiak (an. OND)

 • Iza Kusiak & Katarzyna Lasota (an. ODB)

 • br. Rafał Pysiak (an.formacja permanentna)

Zapraszamy!

Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
J 20, 24-29


Wspólnota z Wałcza modli się za wspólnotę z Wołczyna.