O nas


Wspólnota Ruchu Światło-Życie przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów
Wałcz

Adres: 78-600 Wałcz, ul. Orla 11

Moderator: Sebastian Majcher OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Duszek

Nasza wspólnota liczy obecnie ok. 40 osób. Oazowicze są w różnym wieku od uczniów szkoły podstawowej poprzez gimnazjum, szkołę średnią oraz studentów. Formacja w wałeckiej oazie odbywa się w 7 grupach formacyjnych:

 • ODB
 • OND
 • ONŻ I
 • ONŻ II
 • ONŻ III
 • ONŻ po III
 • grupa po formacji podstawowej

Animatorzy posługujący we wspólnocie:

 • Karolina Ostopinko (an. ONŻ do KODA)
 • Anna Gręda (an. ONŻ III)
 • Kasia Jackowska (an. ONŻ II)
 • Dominika Kopeć (an. ONŻ I)
 • Aleksandra Kusiak (an. OND)
 • Iza Kusiak & Katarzyna Lasota (an. ODB)
 • br. Rafał Pysiak (an.formacja permanentna)

Zapraszamy!


Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

A oto przyszedł Anioł Pana1 i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się Anioł Pana. «Pan jest z tobą - rzekł mu - dzielny wojowniku!» Odpowiedział mu Gedeon: «Wybacz, panie mój! Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc: "Czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu?" A oto teraz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów». Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: «Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam?» «Wybacz, Panie mój! - odpowiedział Mu - jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca». Pan mu odpowiedział: «Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża». Odrzekł Mu na to: «Jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to Ty mówisz ze mną. Nie oddalaj się stąd, proszę Cię, aż wrócę do Ciebie. Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed Tobą». A On na to: «Poczekam tu, aż wrócisz». Gedeon oddaliwszy się przygotował koźlę ze stada, a z jednej efy mąki przaśne chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę do garnuszka i przyniósł to do Niego pod terebint i ofiarował. Wówczas rzekł do niego Anioł Pana: «Weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej». Tak uczynił. Wówczas Anioł Pana wyciągnął koniec laski, którą trzymał w swym ręku, dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby przaśne. Potem zniknął Anioł Pana sprzed jego oczu. Zrozumiał Gedeon, że to był Anioł Pana, i rzekł: «Ach, Panie, Panie mój! Oto Anioła Pana widziałem twarzą w twarz!» Rzekł do niego Pan: «Pokój z tobą! Nie bój się niczego! Nie umrzesz».
Sdz 6, 11 - 23

Wspólnota z Wałcza modli się za wspólnotę z Wołczyna.