O nas

Adres:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Kościelna 2
46-250 Wołczyn


Moderator: Tomasz Grabiec OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Kamila Siedlecka

Zapraszamy!

Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To jest droga, idźcie nią!», gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. Wtedy za nieczyste uznasz srebrne obicia twych bożków i złote odzienia twych posągów. Wyrzucisz je jak brudną szmatę. Powiesz im: «Precz!» On użyczy deszczu na twoje zboże, którym obsiejesz rolę, a chleb z urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny.
Iz 30, 19 - 23a


Wspólnota z Wołczyna modli się za wspólnotę z Nowej Soli.