O nas

Adres:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Kościelna 2
46-250 Wołczyn


Moderator: Andrzej Szusbier OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Płotycia

Zapraszamy!

Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!».
Mt 13, 1-9


Wspólnota z Wołczyna modli się za wspólnotę z Krosna.