O nas

Adres:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Sudecka 90
53-129 Wrocław


Moderator: Krzysztof Andryszkiewicz OFMCap
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Świderska

Zapraszamy!

Słowo Boże na aktualny rok formacyjny:

Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój - wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie. A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale [ma] być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym. Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego5.
2 Tm 2, 22-26


Wspólnota z Wrocławia modli się za wspólnotę z Sędziszowa Małopolskiego.